2023. jan 16.

A 13. könnyűhadosztály a Don-kanyarban

írta: Tolnai Gyula
A 13. könnyűhadosztály a Don-kanyarban

Bevezetés

80 évvel ezelőtt, 1943 január 12-én indult meg a Vörös Hadsereg nagyobb erejű felderítő vállalkozása az Uriv-i hídfőből a magyar védelmi állások ellen, melyről a 2. hadsereg-parancsnokság naplójának sokak által ismert bejegyzése így szól:

Az urivi hídfőből várt orosz támadás 9:45-kor kezdődő heves tüzérségi és Sztálin orgona tűz előkészítés után 10:30-kor megindult.

1. kép: BM-13 rakéta-sorozatvetők (Sztálin orgona)

Így vette kezdetét a magyar történelem egyik legnagyobb katasztrófájaként számontartott eseménysorozat, melynek eredményeként a magyar királyi 2. honvéd hadsereg 128 000 fős személyi veszteséget szenvedett, közülük ~28 000 fő hadifogságba esett, ~50 000 fő megsebesült és ~50 000 fő hősi halált halt. Az ország felszabadítása, majd megszállása és a kommunista hatalomátvétel után a téma hosszú ideig tabuként volt kezelve, a túlélők is mélyen magukba temetve hordozták emlékeiket. Az első nagyobb próbálkozás az események bemutatására egy volt ludovikás hallgató, Nemeskürty István irodalom- és filmtörténész tollából származik, aki 1972-ben kiadott Requiem egy hadseregért c. művével újra felélesztette az érdeklődést a magyar királyi 2. honvéd hadsereg története iránt. Ezután 1978-ban Kádár Gyula egykori vezérkari ezredes is megjelentette visszaemlékezését A Ludovikától Sopronkőhidáig címmel.

Kádár Gyula (katonatiszt) – Wikipédia2. kép: Kádár Gyula vezérkari őrnagy

 A következő nagy hatású alkotó Sára Sándor filmrendező volt, aki 1979-től kezdve három éven át összesen több mint száz órás interjúanyagot vett fel – többek között a már említett Kádár Gyulával is – ebből született meg a Krónika – A 2. magyar hadsereg a Donnál c. huszonöt részes, kiváló, fekete-fehér dokumentumfilm-sorozata. Ezek a művek természetesen a történész szakmát sem hagyták hidegen, és több hadtörténészre is hatással voltak, például dr. Szabó Péterre, akiről bátran állíthatjuk, hogy a 2. magyar hadsereg és a Don-kanyar történetének legszakavatottabb kutatója. Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy Magyarok a Don-kanyarban c. műve már a negyedik, bővített kiadását éli meg, továbbra is nagy érdeklődéssel övezve. De a teljesség igénye nélkül említhetném még B. Stenge Csaba A pokol tornácán… c. kismonográfiáját vagy Ungváry Krisztián A magyar honvédség a második világháborúban c. monográfiáját, melyek Szabó műve mellett kivaló alapot nyújtanak ahhoz, hogy az olvasó áttekinthesse a 2. magyar hadsereg történetét.

Ugyanis jelen írásomat nem azzal a céllal kezdtem meg írni, hogy bemutassam a 2. magyar hadsereg teljes történetét, hanem a primer (levéltári) forrásokat felhasználva, első kézből kívánok betekintést nyújtani abba, hogy milyen helyzetben volt a 2. magyar hadsereg és azon belül legfőképpen a 13. könnyűhadosztály az 1943 januári kritikus időszakban. Segítségképpen, hogy elhelyezzük a 13. könnyűhadosztályt a magyar királyi 2. honvéd hadsereg szervezetén belül, az alábbi leírást nyújtanám. A 2. hadsereg 3 hadtesttel rendelkezett: a szombathelyi III., a pécsi IV. és a miskolci VII. hadtestekkel. A 13. könnyűhadosztály a pécsi IV. hadtest részét képezte, további két könnyűhadosztállyal és a hadtestközvetlen alakulatokkal. Egy könnyűhadosztály 13 500 fővel rendelkezett, és  két gyalogezredből, egy fogatolt tábori tüzérezredből és a hadosztályközvetlen huszár-, légvédelmi gépágyús-, híradó- és seregvonat-csapattestekből szerveződött meg. A 13. könnyűhadosztály két gyalogezrede a 7. gyalogezred és a 31. gyalogezred volt (a 31. gyalogezreden belül két 37. gyalogezredbeli zászlóaljjal), továbbá a hadosztályközvetlen alakulatok, mint a 13. tábori tüzérezred, a 13. híradószázad, a 13. huszárszázad, a 13. légvédelmi gépágyús üteg, a 13. hadosztály közvetlen páncéltörő század és a 13. fogatolt vonatoszlop. Így láthatja az olvasó, hogy a könnyűhadosztály alakulatairól és történetéről részletes képet fogunk kapni.

Ehhez az alapot a 13. könnyűhadosztály naplója, a m. kir. „Zrínyi Miklós” 7. honvéd gyalogezred naplója, a 31. gyalogezred harctudósításai, a 13. tüzérezred harctudósításai, továbbá a 13. könnyűhadosztály vonatjának harctudósításai szolgáltatják.